Hej! Alla nya som gamla medlemmar. Lite information om vad som står på agendan våren 2021.

Du som inte redan är medlem. Kom med!!!

Betala till pg 45 36 09-0. Säsongsavgiften är 200 kr/familj eller enskild. Glöm ej ange namn och adress. Dom som redan är medlemmar har fått ett eget inbetalningsbrev. Skoterlederna kan även användas till promenader och skidåkning så man måste inte ha snöskoter för att bli medlem i föreningen.

Avvik ej från lederna

Skotrar som kör utanför lederna kan skada täckdikningar och skogsplanteringar. RESPEKTERA REGLERNA!

Buskörning på ängar och vägar/gång och cykelvägar gör inte skotern mer populär utan det förstör för oss alla.

Var inte rädd för att stoppa och säga åt de som inte håller sig till lederna.

Hjälp med lederna

Det är fritt fram för alla medlemmar som vill hjälpa till med lederna. Kontakta Henrik Johansson 070-3287464 och i Björsbyn Krister Flodström 070-6754179 eller Mikael Brandell 070-3228101

Aktiviteter

Kom gärna med förslag om aktiviteter t.ex. utflykter mm.

Årsmöte

Söndag 21 februari. Årsmöte i Benzeliusgården kl.18.00. Vi bjuder på fika. Alla medlemmar är välkomna.

Pimpeltävling

Pimpeltävlingen är inställd på grund av corona. Vinnare av lotteriet blev Ann-Catrin Wanhatalo som vann en skruvdragare. Kontrollant Urban Söderlund.

Med vänliga hälsningar styrelsen Bensby/Björsby skoterförening

Ordförande: Carl Blomquist
Vice ordförande: Henrik Johansson
Kassör: Hjördis Lindström
Sekreterare: Britt-Marie Ruona
Ledamöter: Dick Wikström, Nicklas Lundberg, Krister Flodström, Roger Johansson
Suppleanter: Niklas Engström och Mikael Brandell

Aktuell info om föreningen finns nu på bensbyn.se.