Byggnadsföreningen förvaltar Benzeliusgården som är byns samlingslokal.

Kontakt

Kjell Mickelsson
Telefon: 070-606 67 40