Bensby byautvecklingsgrupp (BBUG) jobbar för att Bensbyn ska vara en attraktiv by för både barn och vuxna. Vi jobbar med större frågor som gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och bredbandsutbyggnad, men tar oss även an mindre frågor.

Syftet är att jobba med frågor som är viktiga för människorna och företagen i Bensbyn, så om du har något förslag som du skulle vilja att vi tar upp så skicka in det till vår idélåda.

Kontakt

bbug@bensbyn.se