Hej! Alla nya som gamla medlemmar.
Lite information om vad som står på agendan våren 2022.

Vi behöver nytt folk i styrelsen annars finns inte klubben kvar så länge till och utan klubb
inga leder i byn och skoterkörning överallt tillslut. Ingen pimpeltävling heller mm. Så du
som kan tänka dig att engagera dig för byns skoterförenings framtid kontakta någon i
styrelsen. Vi behöver en kassör och en sekreterare i ett första skede. Bra om det finns
intresse redan nu så kan övergången ske smidigt från dem som har uppgiften idag. Som
sagt, det är inget heltids jobb som krävs utan vi har ca 1 möte per år + årsmöte sen lite
medlems reg. men där kollar vi på något program som kan underlätta medlemshanteringen.

Du som inte redan är medlem. Kom med!!!
Betala till pg 45 36 09 -0 säsongsavgiften är 200 kr/familj eller enskild. Glöm ej ange namn och
adress. Dom som redan är medlemmar har fått ett eget inbetalningsbrev.
Du har väl inte glömt betala säsongsavg. 2021/2022
Skoterlederna kan även användas till promenader och skidåkning så man måste inte ha
snöskoter för att bli medlem i föreningen.

Avvik ej från lederna pga. täckdikningarna fryser och skogs-
planteringar blir förstörda. RESPEKTERA DETTA!!

Buskörning på ängar och vägar/gång och cykelvägar gör inte skotern mer populär utan det
förstör för oss alla. Visa hänsyn och kommer det en häst,stanna och slå av skotern så dom kan
passera. Var inte rädd för att stoppa och säga åt de som inte håller sig till lederna.

Det är fritt fram för alla medlemmar som vill hjälpa till med lederna.
Kontakta Henrik Johansson 070-3287464 och i Björsbyn Mikael Brandell
070-3228101.

Kom gärna med förslag om aktiviteter t.ex. utflykter mm.

Måndag 21 februari. Årsmöte i Benzeliusgården kl.19.00
vi bjuder på fika. Alla medlemmar är välkomna.

Pimpeltävling Lördag 19 mars kl.11.00-13.00

Aktuell info om föreningen finns nu på bensbyn.se och på Facebook (Bensbyns
snöskoterförening) Så i framtiden kommer allt att stå där och inga utskick via reklam.

Med vänliga hälsningar styrelsen Bensby/Björsby skoterförening.

Kategorier: Skoterföreningen