Vi söker med ljus och lykta efter:

– En ny engagerad ordförande. Som ordförande leder du styrelsens arbete och sammankallar till möten. Du representerar föreningen vid arrangemang och i samarbete med andra organisationer. Som ordförande ser du till att styrelsens beslut verkställs.

– Personer till valberedningen. Som medlem i valberedningen har du en central roll i föreningen. Valberedningens uppgift är att föreslå nya ledamöter till styrelsen och följa styrelsens och revisorernas arbete. De är aktiva i föreningen och deltar på möten och vid aktiviteter.

– Sektionsledare för innebandy. BUFF har fyra aktiva innebandylag & som sektionsledare för innebandy är du innebandylagens gemensamma kontaktperson gentemot styrelsen, hjälper med planering/fördelning av halltider, deltar vid styrelsemöten & tar fram verksamhetsplan för sektionen som ska gälla under nästföljande verksamhetsår.

Är du den vi söker, eller vet du någon som skulle passa för någon av ovan nämnda roller? 

Kontakta valberedningen för mer information.
Malin Berlin:
malin.tm.berlin@gmail.com, 070-3560136
Anna-Lisa Westin
Anna-lisa.vestin@se.ey.com
073-1817 626

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kategorier: Övrigt