Bensby ungdoms och fritidsförening (BUFF) har till ändamål att med ett varierat utbud av fritidsaktiviteter skapa mötesplatser och en meningsfull fritid för invånare i Bensbyn med omnejd. Föreningens verksamhet riktar sig till bensbybor i allmänhet och till barn- och ungdomar i synnerhet.

Se https://www.laget.se/BUFF/ för med information.