Bensby jaktklubb bildades ungefär 1929, vilket innebär att klubben är den äldsta föreningen i Bensbyn. Klubben är även en av de största med över 100 medlemmar.

Medlemskap

För inträde i klubben krävas att man bott permanent i byn minst 1 år. Markägare och markägares barn äger rätt till inträde i kubben. Vi jobbar för att det ska vara tämligen enkelt att bli medlem.

Nya medlemmar tas in i klubben under helårsårsmötet som vanligtvis infaller den första onsdagen i augusti.

Jaktkortspriser

Inträdesavgift: 1 000 kr
Älg: 700 kr/år
Småvilt: 500 kr/år

Kontakt

E-post: jakt@bensbyn.se
Ordförande: Niclas Thomasson
Jaktledare älgjakt: Per Tjärdalen och Lars Lindkvist

Senaste inläggen