Bensbyn småbåtshamn drivs av Bensbyn Hamnförening.

Kontakt

Ordförande Jan Pudas
Telefon: 070-300 80 26