Bensbyn småbåtshamn drivs av Bensbyn Hamnförening.

Kontakt

Ordförande Jens Åström
Telefon: 070-2785571