Välkommen till årsmöte den 25:e mars kl 19.00 i Benzeliusgården så får du veta mer om de frågor vi driver idag och har möjlighet att ställa frågor till oss i Bensby byautvecklingsgrupp. Du kan även läsa BBUGs verksamhetsberättelse.

Vill du vara med och påverka Bensbyns utveckling? Har du någon egen fråga du önskar driva eller bara delta och hjälpa till med andra frågor? Bensby byautvecklingsgrupp är i behov av nya förmågor till styrelsen. Att vara medlem i styrelsen är inte alls betungande, men du har stor möjlighet att vara med och påverka.

Vi bjuder på kaffe och fika!

Kategorier: Möte